Karnawał 1902 roku

Autorem tekstu jest dr Joanna Szkolnicka. Ostatki dostarczają niewątpliwie dobrego pretekstu, by przyjrzeć się, jak karnawał obchodzili mieszkańcy Elbląga dokładnie 120 lat temu. Na nastroje u progu kolejnego roku wydatnie wpływają zawsze wydarzenia z minionego – w tym aspekcie stwierdzić trzeba, iż rok 1901 był dla Europy stosunkowo spokojnym okresem: z politycznych wstrząsów tymi najistotniejszymi […]

Elbląskie ciekawostki – Piernikowe formy

Jednym z zapachów zwiastujących Boże Narodzenie jest bez wątpienia aromat pierników. Po Święcie Dziękczynienia, wspomnieniu zmarłych i Świętym Marcinie nadchodzi czas na adwent i właśnie w tym okresie zaczynało się niegdyś w Elblągu piernikowe szaleństwo. Szczególnie ludność pochodzenia niemieckiego lubowała się w tych wypiekach, stąd też na terenach Prus spotykano ich różne rodzaje. Podstawowe ciasta […]

25.11.2014 Wojciech Janusz Borkowski, Tajemnice Reduty Ordona

Wojciech Janusz Borkowski to badacz, specjalizujący się w archeologii Polski, a szczególnie w neolicie oraz górnictwie krzemienia. Od 1997 r. jest wicedyrektorem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Jest także wiceprezesem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, członkiem Stowarzyszenia Artylerii Dawnej „Arsenał”, autorem kilkudziesięciu prac naukowych. Współautorem programów telewizyjnych „Robinsonowie” i „Łowcy ognia” w TVP 1. Na spotkaniu w […]

Żuławskie fujarki wierzbowe

Świat dzieci to niesamowicie fascynujące zjawisko. Szczególnie interesujące są tzw. zabawy podwórkowe. Można zauważyć, że dzieci bez żadnych instrukcji ze strony dorosłych bawią się w to samo, co ich rodzice lub dziadkowie w dzieciństwie. Niektóre zabawy są tak stare, że możemy doszukiwać się w nich śladów dawnych wierzeń, legend i zwyczajów. Obraz dzieci bawiących się […]

Skip to content