Kalendarium:

1 grudnia

1 grudnia 1916 – spis ludności miasta. Według spisu w Elblągu mieszkały 63603 osoby cywilne, 3194 osoby wojskowe oraz 2428 jeńców wojennych.

1 grudnia 1946 – odprawienie z Elbląga do Niemiec pociągu z 1763 Niemcami.

1 grudnia 1963 – W Elblągu zarejestrowanych było 5044 aparatów telewizyjnych i 14 177 aparatów radiowych.

1 grudnia 1964 – W Elblągu zarejestrowanych było 8244 aparatów telewizyjnych. W powiecie elbląskim liczba telewizorów wynosiła 694.

1 grudnia 1993 – zmarł dyrektor Muzeum w Elblągu Kazimierz Solak.

Skip to content