Kalendarium:

13 sierpnia

13 sierpnia 1526 – Komisja powołana przez króla Zygmunta I do sprawy rozwiązania konfliktu w Elblągu ogłasza tzw. Statuty Zygmuntowskie zawierające zarządzenia antyreformacyjne, zarządzenia policyjne mające zapobiegać w przyszłości tumultom oraz zarządzenia określające ustrój miasta; zalecono, aby od tego czasu odczytywane były mieszczanom elbląskim przynajmniej raz do roku.

13 sierpnia 1945 – wojewoda gdański odwołuje ze stanowiska pierwszego prezydenta Elbląga, Wacława Wysokiego, a drugim prezydentem został Jerzy Skarzyński.

Skip to content