Kalendarium:

15 marca

15 marca 1945 – Rząd Tymczasowy podjął uchwałę w sprawie podziału administracyjnego Ziem Zachodnich i Północnych. Elbląg znalazł się w utworzonym okręgu Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie. Uchwałę uchylono 29 maja 1946, ale Elbląg już wcześniej przyłączony został do województwa gdańskiego.

Skip to content