Kalendarium:

16 lipca

16 lipca 1626 – uroczysty wjazd króla szwedzkiego Gustawa Adolfa do Elbląga; Stany Pruskie zarzucały miastu zdradę.

Skip to content