Kalendarium:

20 lutego

20 lutego 1533 – sejmik pruski w Elblągu po którym biskup Stanisław Hozjusz, zaniepokojony apelem elblążan do króla Zygmunta Augusta o zgodę na głoszenie „czystego słowa bożego”, zwołuje rajców i przedstawicieli gmin podejmując nieudaną próbę rekatolicyzacji elblążan

Skip to content