Kalendarium:

24 lipca

24 lipca 1808 – poświęcenie nowej kaplicy wyznania reformowanego (kalwini) przy ulicy Studziennej 20.

24 lipca 1892 – położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła św. Pawła w Pangritz-Kolonie.

24 lipca 1947 – Elbląg odwiedził Prymas Polski A. Hlond.

Skip to content