Kalendarium:

25 marca

25 marca 1994 – na mocy bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” Elbląg stał się stolicą diecezji. Ordynariuszem został ks. biskup dr Andrzej Śliwiński, sufraganem ks. biskup Józef Wysoki.

Skip to content