Kalendarium:

26 lutego

26 lutego 1576 – w nagrodę za opowiedzenie się po stronie króla Stefana Batorego w jego sporze z Gdańskiem Elbląg otrzymał przywilej tolerancyjny, dzięki czemu można było w mieście swobodnie wyznawać luteranizm

Skip to content