Kalendarium:

26 maja

26 maja 1979 – po raz pierwszy na uliczkach i placach Starego Miasta rozpoczął się Jarmark Jagielloński. Trwał do 2.VI.

26 maja 1981 – Pierwsze posiedzenie zespołu konsultacyjnego do spraw badań archeologicznych Elbląga. Przewodniczył prof. Witold Hensel. Program badawczy przedstawił mgr Tadeusz Nawrolski, kierownik zespołu badawczego w Elblągu.

Skip to content