Kalendarium:

27 czerwca

27 czerwca 1945 – powstaje Powiatowy Komitet Osiedleńczy którego zadaniem było udzielanie pomocy materialnej osadnikom z terenu powiatu elbląskiego.

Skip to content