Kalendarium:

27 grudnia

27 grudnia 1356 – Elbląg otrzymał przywilej wielkiego mistrza Winricha von Kniprode potwierdzający stałe prawo apelacji w sprawach spornych od sądu miejskiego do Lubeki i prawo do uchwalania wilkierzy, czyli ustaw miejskich. O prawa te Elbląg walczył nieprzerwanie założenia miasta.

Skip to content