Kalendarium:

29 września

29 września 1535 – uroczyste otwarcie szkoły nowego typu – gimnazjum, której organizatorem z ramienia rady miejskiej został mennonicki emigrant Wilhelm van der  Voldergraft, znany jako Gnapheus; menonici wypędzeni przez cesarza Karola V z Niderlandów otrzymali w 1531 roku zgodę elbląskiej rady na osiedlanie się w mieście; Gnapheus był zwolennikiem reformacji i pozwolenie rady na osiedlenie i nauczanie w Elblągu otrzymał wbrew Statutom Zygmuntowskim.

29 września 1553 – podczas powitania na sejmiku pruskim w Grudziądzu biskup Stanisław Hozjusz jako prezes Stanów Pruskich przed podaniem ręki delegatom elbląskim zapytał kim są: katolikami czy schizmatykami, bo chce wiedzieć, z kim ma do czynienia; elblążanie w milczeniu wycofali się z sali i na znak protestu nie brali przez rok udziału w obradach.

Skip to content