Kalendarium:

5 grudnia

5 grudnia 1453 – cesarz Fryderyk III, bez wysłuchania strony, potępia konfederację stanów pruskich i nakazuje jej rozwiązanie

5 grudnia 1917 – spis ludności miasta. W mieście mieszkały 65340 osoby cywilne, wojskowych 3244 oraz 3439 jeńców wojennych.

5 grudnia 1917 – zmarł Carl Ziese, inżynier-konstruktor, zięć i następca Ferdynanda Schichau’a, honorowy obywatel Elbląga.

Skip to content