Kalendarium:

6 czerwca

6 czerwca 1881 – ostatnie nabożeństwo w kościele Trzech Króli. Rozpoczęcie jego rozbiórki.

6 czerwca 1946 – na trasę wyjeżdża pierwszy powojenny tramwaj elbląski. Pierwszy odcinek liczył 5 km  – od ulicy Kościelnej do dworca PKP.

6 czerwca 1981 – w Sali kina „Zamach” obradował I Walny Zjazd Delegatów Regionu NSZZ „S” Elbląg.

6 czerwca 1999 –papież Jan Paweł II w Elblągu. Na lotnisku sportowym odprawił mszę św., w której uczestniczyło ok. 300.000 wiernych.

6-7 czerwiec 1773 – wizytację miasta przeprowadza Fryderyk Wielki.

Skip to content