Kalendarium:

6 marca

6 marca 1454 – wydanie aktu poddania się Prus królowi Polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi, poświadczonego m.in. przez Wawrzyńca Pilgrima z Elbląga, hołd stanów pruskich w Krakowie, inkorporacja ziem pruskich do Korony.

Skip to content