Zwyczaje rodzinne wśród współczesnych mieszkańców Pomorza Wschodniego- Narodziny dziecka

Zwyczaje rodzinne wśród współczesnych mieszkańców Pomorza Wschodniego- Narodziny dziecka

Czas porodu, następujący po 9 miesiącach ciąży to moment w pewien sposób krytyczny. Dawniej, szczególnie na wsi, poród mógł zagrozić życiu, zarówno matki, jak i przychodzącemu na świat dziecku. Sam poród, odbiór dziecka oraz dbanie o ciężarną odbywał się jedynie przy obecności kobiet. Mężczyzna nie był obecny przy porodzie, chyba, że wymagała tego sytuacja, np. […]

Zwyczaje rodzinne wśród współczesnych mieszkańców Pomorza Wschodniego- Zakazy i nakazy dotyczące kobiety w ciąży

tradycje rodzinne na Pomorzu Wschodnim.

Zakazy i nakazy dotyczące kobiety w ciąży Zwyczaje i obrzędy rodzinne obejmują szereg praktyk i działań o charakterze społecznym, religijnym oraz magicznym związanym z cyklem życia człowieka – od momentu narodzin, poprzez dorosłość, aż do śmierci. Pierwsza grupa, omawiana w artykule, obejmuje nakazy, zakazy i wierzenia dotyczące kobiet w ciąży. Kolejnymi są zwyczaje związane z […]

Skip to content