Klasy IV-VIII

Ważne informacje

Oferta obowiązuje od dn. 15.09.2023 r. do dn. 22.06.2024 r. Zajęcia edukacyjne prowadzone są we wtorki, środy i czwartki, w następujących godzinach:

 • 11.00 – 14.00 – w miesiącach czerwiec i wrzesień,
 • 9.00 – 14.00 – w miesiącach: październik – grudzień, styczeń – maj.

Udział w zajęciach wymaga:

 • dokonania z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem rezerwacji pod numerem telefonu 55 232 72 73, w. 24 oraz uzyskania zwrotnego potwierdzenia rezerwacji,
 • uiszczenia odpłatności za udział w zajęciach przed ich rozpoczęciem – gotówką lub kartą w kasie muzeum lub przelewem na rachunek bankowy nr
  16 8313 0009 5200 0153 2000 0010 w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym o/Elbląg (w tym przypadku zaksięgowanie przelewu u odbiorcy musi nastąpić przynajmniej 1 dzień przed terminem lekcji),
 • stosowania się do zapisów Regulaminu zajęć muzealnych organizowanych przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, dostępnego na stronie: https://muzeum.elblag.pl/regulamin-zajec-muzealnych/ ,
 • w przypadku osób nieletnich uczestnictwo w zajęciach wymaga opieki osoby dorosłej – rodzica, opiekuna, nauczyciela.

Wysokość opłat za udział w zajęciach:

 • 17 zł/os. – lekcje plenerowe i zajęcia interaktywne,
 • 15 zł/os. – zajęcia warsztatowe,
 • 12 zł/os. – lekcje muzealne.

Opiekunowie grup nie ponoszą kosztów udziału w zajęciach.

Tematy zajęć


Historia pieniądza

Podczas zajęć uczestnicy poznają historię pieniądza. Dowiedzą się, kiedy pojawiły się pierwsze monety oraz banknoty, a także jak wyglądały początki handlu. Zapoznają się również z pojęciami związanymi z numizmatyką oraz z oryginalnymi monetami wybitymi w mennicy elbląskiej i nie tylko.

Forma: Prezentacja multimedialna, kopie i oryginalne obiekty, pogadanka

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Paweł Wlizło


Rzemieślnicy w średniowiecznym Elblągu

Na zajęciach wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania o to, czym zajmowali się zawodowo mieszkańcy naszego miasta w średniowieczu, gdzie znajdowały się ich warsztaty oraz jakie ciekawostki można znaleźć w statutach cechów rzemieślniczych.

Czas trwania: 45-60 min.

Grupa docelowa: uczniowie IV-VI i starszych

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna, wystawa „Elbląg – historia ukryta pod ziemią”

Koszt: 12zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Piotr Mazurowski


Goci i Gepidowie – jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Zajrzeć do gockiej chaty i do kupieckiego wozu? Spojrzeć prosto w oczy gockim i gepidzkim mieszkańcom naszych ziem? Spojrzeć w twarz zmarłej księżniczki? Da się zrobić! Dzięki wykładowi archeologa Grzegorza Stasiełowicza na wystawie „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: wystawa „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Wikingowie z Truso – jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Posiedzieć na łodzi wikińskiej? Przywitać się z wikińskim rogownikiem? Podejrzeć wikińską kobietę przy domowych obowiązkach? Da się zrobić! Dzięki wykładowi archeologa Grzegorza Stasiełowicza na wystawie Truso – legenda Bałtyku.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: wystawa „Truso – legenda Bałtyku”

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Na zamku krzyżackim – jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Poznać średniowiecznego mnicha-rycerza? Dotknąć cegły z krzyżackiego zamku? Da się zrobić! Dzięki wykładowi i prezentacji multimedialnej archeologa Grzegorza Stasiełowicza

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna lub wystawa „Elbląg Reconditus”

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Początki Państwa Polskiego

Mieszko, Dobrawa, Poznań, Gniezno, Giecz – za sprawą najnowszych odkryć archeologicznych po wielu latach powrócili na pierwsze strony współczesnych gazet. Ponownie rozgorzały dyskusje, kim byli twórcy pierwszego polskiego państwa, gdzie mieścił się główny ośrodek książęcy – pierwsza stolica. Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź na lekcji muzealnej.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Tajemnice w skrzyniach skryte. O sekretach i rodzajach skrzyń elbląsko-żuławskich.

Zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczniowie wykonują i ozdabiają własne, miniaturowe skrzynie, połączone z aktywnym zwiedzaniem wystaw „Relikty chwały Elbląga i regionu” oraz „Żuławy- Ziemia ujarzmiona. Między trzema gardzielami Wisły”.

Czas trwania: 45-90 min.

Grupa docelowa: uczniowie klas I-III i IV-VI

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna, wystawy: „Relikty chwały Elbląga i regionu”, „Żuławy – ziemia ujarzmiona. Między trzema gardzielami Wisły”

Koszt: 15zł/os.

Rodzaj zajęć: zajęcia warsztatowe

Prowadzący: Alicja Janiak


Kim byli mennonici?

Dowiemy się skąd menonici przybyli na Żuławy, czym się zajmowali i co im zawdzięczamy.

Czas trwania: 45-60 min.

Grupa docelowa: uczniowie IV-VI i starszych

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 12zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Piotr Mazurowski


W pracowni średniowiecznego skryby.

Uczestnicy dowiedzą się co znajdowało się w skryptorium, zapoznają się z pismem gotyckim, wykonają domowe pióro i woskową pieczęć.

Czas trwania: 45-60 min.

Grupa docelowa: uczniowie IV-VI

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 15zł/os.

Rodzaj zajęć: zajęcia warsztatowe

Prowadzący: Piotr Mazurowski


Jak brzmi burczybasinstrumenty ludowe na Żuławach.

Uczestnicy poznają tradycyjne instrumenty ludowe, ich budowę i zastosowanie oraz wykonają własne burczybasy.

Czas trwania: 45-60 min.

Grupa docelowa: uczniowie IV-VI

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 15zł/os.

Rodzaj zajęć: zajęcia warsztatowe

Prowadzący: Piotr Mazurowski


Czego nauczył nas Kopernik? – lekcja w oparciu o Systema Copernicanum Jana Fryderyka Enderscha.

Uczestnicy wezmą udział w lekcji astronomii według XVIII – wiecznego scenariusza opracowanego przez Jakuba Woita, nauczyciela Gimnazjum Elbląskiego. Podczas zajęć wykorzystamy replikę modelu planetarium autorstwa Jana Fryderyka Enderscha i dowiemy się jak można wykorzystać ciasteczka Oreo do nauczania astronomii.

Czas trwania: 45-60 min.

Grupa docelowa: uczniowie IV-VI

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 15zł/os.

Rodzaj zajęć: zajęcia warsztatowe

Prowadzący: Piotr Mazurowski

Skip to content