EN PL

Klasy IV-VIII

Ważne informacje

Oferta obowiązuje od dn. 15.09.2022 r. do dn. 22.06.2023 r. Zajęcia edukacyjne prowadzone są we wtorki, środy i czwartki, w następujących godzinach:

 • 11.00 – 14.00 – w miesiącach czerwiec i wrzesień,
 • 9.00 – 14.00 – w miesiącach: październik – grudzień, styczeń – maj.

Udział w zajęciach wymaga:

 • dokonania z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem rezerwacji pod numerem telefonu 55 232 72 73, w. 24 oraz uzyskania zwrotnego potwierdzenia rezerwacji,
 • uiszczenia odpłatności za udział w zajęciach przed ich rozpoczęciem – gotówką lub kartą w kasie muzeum lub przelewem na rachunek bankowy nr
  16 8313 0009 5200 0153 2000 0010 w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym o/Elbląg (w tym przypadku zaksięgowanie przelewu u odbiorcy musi nastąpić przynajmniej 1 dzień przed terminem lekcji),
 • stosowania się do zapisów Regulaminu zajęć muzealnych organizowanych przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, dostępnego na stronie: https://muzeum.elblag.pl/regulamin-zajec-muzealnych/ ,
 • w przypadku osób nieletnich uczestnictwo w zajęciach wymaga opieki osoby dorosłej – rodzica, opiekuna, nauczyciela.

Wysokość opłat za udział w zajęciach:

 • 15 zł/os. – lekcje plenerowe i zajęcia interaktywne,
 • 12 zł/os. – zajęcia warsztatowe,
 • 8 zł/os. – lekcje muzealne.

Opiekunowie grup nie ponoszą kosztów udziału w zajęciach.

Tematy zajęć


Goci i Gepidowie – jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Zajrzeć do gockiej chaty i do kupieckiego wozu? Spojrzeć prosto w oczy gockim i gepidzkim mieszkańcom naszych ziem? Spojrzeć w twarz zmarłej księżniczki? Da się zrobić! Dzięki wykładowi archeologa Grzegorza Stasiełowicza na wystawie „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: wystawa „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”

Koszt: 8 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Wikingowie z Truso – jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Posiedzieć na łodzi wikińskiej? Przywitać się z wikińskim rogownikiem? Podejrzeć wikińską kobietę przy domowych obowiązkach? Da się zrobić! Dzięki wykładowi archeologa Grzegorza Stasiełowicza na wystawie Truso – legenda Bałtyku.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: wystawa „Truso – legenda Bałtyku”

Koszt: 8 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Na zamku krzyżackim – jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Poznać średniowiecznego mnicha-rycerza? Dotknąć cegły z krzyżackiego zamku? Da się zrobić! Dzięki wykładowi i prezentacji multimedialnej archeologa Grzegorza Stasiełowicza

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna lub wystawa „Elbląg Reconditus”

Koszt: 8 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Początki Państwa Polskiego

Mieszko, Dobrawa, Poznań, Gniezno, Giecz – za sprawą najnowszych odkryć archeologicznych po wielu latach powrócili na pierwsze strony współczesnych gazet. Ponownie rozgorzały dyskusje, kim byli twórcy pierwszego polskiego państwa, gdzie mieścił się główny ośrodek książęcy – pierwsza stolica. Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź na lekcji muzealnej.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 8 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Tajemnice w skrzyniach skryte. O sekretach i rodzajach skrzyń elbląsko-żuławskich.

Zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczniowie wykonują i ozdabiają własne, miniaturowe skrzynie, połączone z aktywnym zwiedzaniem wystaw „Relikty chwały Elbląga i regionu” oraz „Żuławy- Ziemia ujarzmiona. Między trzema gardzielami Wisły”.

Czas trwania: 45-90 min.

Grupa docelowa: uczniowie klas I-III i IV-VI

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna, wystawy: „Relikty chwały Elbląga i regionu”, „Żuławy – ziemia ujarzmiona. Między trzema gardzielami Wisły”

Koszt: 12zł/os.

Rodzaj zajęć: zajęcia warsztatowe

Prowadzący: Alicja Janiak


Grudniowa oferta warsztatów świątecznych:


Jak smakował marcepan królewiecki, co łączyło Św. Mikołaja i Mateczki Adwentowe czyli o elbląskich, przedwojennych tradycjach bożonarodzeniowych.

W trakcie zajęć przeniesiemy się w świat przedwojennego Elbląga z okresu Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie, aktywnie zwiedzając wystawę „Świadectwa”, dowiedzą się między innymi jak smakował popularny w Elblągu marcepan królewiecki, pierniczki lebkuchen oraz pffernusse,  dlaczego podczas Wigilii spożywano gęsinę, co łączyło Św. Mikołaja i Mateczki Adwentowe. Opowiemy sobie o zwyczaju zapalania świeczek na wieńcu adwentowym oraz o tym, jak wyglądały jarmarki bożonarodzeniowe i jakie smakołyki były na nich sprzedawane.  Następnie, dzieci rozpakują prezenty, wzorowane na tych sprzed 100 lat i odgadną do kogo mogły należeć. Chętni, będą mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie* w specjalnie zaaranżowanej scenerii bożonarodzeniowej, a następnie, przy dawnych kolędach i muzyce, uczniowie, wykonają własne szopki bożonarodzeniowe z kartonu, kolorowego papieru i bibuły, na wzór tych, które przed drugą wojną światową, wykonywali mali elblążanie.

*przy użyciu własnego sprzętu fotograficznego

Forma: Prelekcja, pogadanka, zabawa

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna, sale wystawowe

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: zajęcia warsztatowe

Prowadzący: Alicja Janiak

Skip to content