Klasy IV-VIII

Ważne informacje

Oferta obowiązuje od dn. 15.09.2023 r. do dn. 22.06.2024 r. Zajęcia edukacyjne prowadzone są we wtorki, środy i czwartki, w następujących godzinach:

 • 11.00 – 14.00 – w miesiącach czerwiec i wrzesień,
 • 9.00 – 14.00 – w miesiącach: październik – grudzień, styczeń – maj.

Udział w zajęciach wymaga:

 • dokonania z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem rezerwacji pod numerem telefonu 55 232 72 73, w. 24 oraz uzyskania zwrotnego potwierdzenia rezerwacji,
 • uiszczenia odpłatności za udział w zajęciach przed ich rozpoczęciem – gotówką lub kartą w kasie muzeum lub przelewem na rachunek bankowy nr
  16 8313 0009 5200 0153 2000 0010 w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym o/Elbląg (w tym przypadku zaksięgowanie przelewu u odbiorcy musi nastąpić przynajmniej 1 dzień przed terminem lekcji),
 • stosowania się do zapisów Regulaminu zajęć muzealnych organizowanych przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, dostępnego na stronie: https://muzeum.elblag.pl/regulamin-zajec-muzealnych/ ,
 • w przypadku osób nieletnich uczestnictwo w zajęciach wymaga opieki osoby dorosłej – rodzica, opiekuna, nauczyciela.

Wysokość opłat za udział w zajęciach:

 • 17 zł/os. – lekcje plenerowe i zajęcia interaktywne,
 • 15 zł/os. – zajęcia warsztatowe,
 • 12 zł/os. – lekcje muzealne.

Opiekunowie grup nie ponoszą kosztów udziału w zajęciach.

Tematy zajęć


Życie codzienne w przedwojennym Elblągu
Na zajęciach uczniowie dowiedzą się jak toczyło się życie codzienne w przedwojennym Elblągu. Pomogą w tym nagrania wspomnień dawnych elblążan na temat ich dzieciństwa spędzonego w mieście. Zobaczą również, jak miasto wyglądało przed wojną. Czy codzienność przedwojennych elblążan bardzo różniła się od naszej? Jak zmieniło się miasto? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w czasie zajęć.
Zajęcia dedykowane przede wszystkim klasom IV-VI.

Forma: pogadanka, zabawa

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: wystawa „ Świadectwa”, sala edukacyjna

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Alicja Jung


Tajemnice elbląskiego gimnazjum
Na zajęciach uczniowie poznają historię elbląskiego gimnazjum. Dowiedzą się jak wyglądał typowy dzień ucznia kilka wieków temu. Jakie zasady panowały w szkole? Jak zorganizowany był rok szkolny? Czy były wakacje? Na te pytania poszukamy odpowiedzi w trakcie zajęć. Dzieci spróbują również swoich sił w przedmiotach, których dawno temu uczyli się ich rówieśnicy.

Zajęcia dedykowane przede wszystkim klasom IV-VI.

Forma zajęć: pogadanka, zabawa, praca manualna

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: wystawa „Systema Copernicanum”, sala edukacyjna

Koszt: 15 zł/os.

Rodzaj zajęć: warsztaty

Prowadzący: Alicja Jung


Historia pieniądza

Podczas zajęć uczestnicy poznają historię pieniądza. Dowiedzą się, kiedy pojawiły się pierwsze monety oraz banknoty, a także jak wyglądały początki handlu. Zapoznają się również z pojęciami związanymi z numizmatyką oraz z oryginalnymi monetami wybitymi w mennicy elbląskiej i nie tylko.

Forma: Prezentacja multimedialna, kopie i oryginalne obiekty, pogadanka

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Paweł Wlizło


Rzemieślnicy w średniowiecznym Elblągu

Na zajęciach wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania o to, czym zajmowali się zawodowo mieszkańcy naszego miasta w średniowieczu, gdzie znajdowały się ich warsztaty oraz jakie ciekawostki można znaleźć w statutach cechów rzemieślniczych.

Czas trwania: 45-60 min.

Grupa docelowa: uczniowie IV-VI i starszych

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna, wystawa „Elbląg – historia ukryta pod ziemią”

Koszt: 12zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Piotr Mazurowski


Goci i Gepidowie – jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Zajrzeć do gockiej chaty i do kupieckiego wozu? Spojrzeć prosto w oczy gockim i gepidzkim mieszkańcom naszych ziem? Spojrzeć w twarz zmarłej księżniczki? Da się zrobić! Dzięki wykładowi archeologa Grzegorza Stasiełowicza na wystawie „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: wystawa „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Wikingowie z Truso – jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Posiedzieć na łodzi wikińskiej? Przywitać się z wikińskim rogownikiem? Podejrzeć wikińską kobietę przy domowych obowiązkach? Da się zrobić! Dzięki wykładowi archeologa Grzegorza Stasiełowicza na wystawie Truso – legenda Bałtyku.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: wystawa „Truso – legenda Bałtyku”

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Na zamku krzyżackim – jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Poznać średniowiecznego mnicha-rycerza? Dotknąć cegły z krzyżackiego zamku? Da się zrobić! Dzięki wykładowi i prezentacji multimedialnej archeologa Grzegorza Stasiełowicza

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna lub wystawa „Elbląg Reconditus”

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Początki Państwa Polskiego

Mieszko, Dobrawa, Poznań, Gniezno, Giecz – za sprawą najnowszych odkryć archeologicznych po wielu latach powrócili na pierwsze strony współczesnych gazet. Ponownie rozgorzały dyskusje, kim byli twórcy pierwszego polskiego państwa, gdzie mieścił się główny ośrodek książęcy – pierwsza stolica. Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź na lekcji muzealnej.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Tajemnice w skrzyniach skryte. O sekretach i rodzajach skrzyń elbląsko-żuławskich.

Zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczniowie wykonują i ozdabiają własne, miniaturowe skrzynie, połączone z aktywnym zwiedzaniem wystaw „Relikty chwały Elbląga i regionu” oraz „Żuławy- Ziemia ujarzmiona. Między trzema gardzielami Wisły”.

Czas trwania: 45-90 min.

Grupa docelowa: uczniowie klas I-III i IV-VI

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna, wystawy: „Relikty chwały Elbląga i regionu”, „Żuławy – ziemia ujarzmiona. Między trzema gardzielami Wisły”

Koszt: 15zł/os.

Rodzaj zajęć: zajęcia warsztatowe

Prowadzący: Alicja Janiak


„Między wątkami. Tkanina ludowa, proces, konteksty”( lekcja na wystawie do 18 kwietnia 2024)

Zajęcia muzealne, podczas których dzieci i młodzież, pod okiem kuratora, Alicji Janiak, będą mogli zapoznać się z najnowszą wystawą czasową „Między wątkami. Tkanina ludowa, proces, konteksty”.

W trakcie zajęć prześledzimy proces powstawania tkaniny ludowej, dowiemy się jak wygląda dusza żelazka, czym różnią się kijanki od dzwonów do prania oraz dlaczego szczotki do czesania lnu mają gwoździe. Chętni uczniowie będą mogli spróbować własnych sił w czesaniu runa owczego, przędzeniu, praniu czy maglowaniu.

Grupa docelowa: uczniowie klas I-III i IV-VI

Forma: Prelekcja, pogadanka,

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala wystawowa

Koszt: 12 zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Alicja Janiak


Kim byli mennonici?

Dowiemy się skąd menonici przybyli na Żuławy, czym się zajmowali i co im zawdzięczamy.

Czas trwania: 45-60 min.

Grupa docelowa: uczniowie IV-VI i starszych

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 12zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Piotr Mazurowski


W pracowni średniowiecznego skryby.

Uczestnicy dowiedzą się co znajdowało się w skryptorium, zapoznają się z pismem gotyckim, wykonają domowe pióro lub woskową pieczęć ( mała liczba uczestników).

Czas trwania: 45-60 min.

Grupa docelowa: uczniowie IV-VI

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 15zł/os.

Rodzaj zajęć: zajęcia warsztatowe

Prowadzący: Piotr Mazurowski


Jak brzmi burczybasinstrumenty ludowe na Żuławach.

Uczestnicy poznają tradycyjne instrumenty ludowe, ich budowę i zastosowanie oraz wykonają własne burczybasy.

Czas trwania: 45-60 min.

Grupa docelowa: uczniowie IV-VI

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 15zł/os.

Rodzaj zajęć: zajęcia warsztatowe

Prowadzący: Piotr Mazurowski


Czego nauczył nas Kopernik? – lekcja w oparciu o Systema Copernicanum Jana Fryderyka Enderscha.

Uczestnicy wezmą udział w lekcji astronomii według XVIII – wiecznego scenariusza opracowanego przez Jakuba Woita, nauczyciela Gimnazjum Elbląskiego. Podczas zajęć wykorzystamy replikę modelu planetarium autorstwa Jana Fryderyka Enderscha i dowiemy się jak można wykorzystać ciasteczka Oreo do nauczania astronomii.

Czas trwania: 45-60 min.

Grupa docelowa: uczniowie IV-VI

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 15zł/os.

Rodzaj zajęć: zajęcia warsztatowe

Prowadzący: Piotr Mazurowski

Skip to content