EN PL

Szkoły średnie

Ważne informacje

Oferta obowiązuje od dn. 15.09.2022 r. do dn. 22.06.2023 r. Zajęcia edukacyjne prowadzone są we wtorki, środy i czwartki, w następujących godzinach:

 • 11.00 – 14.00 – w miesiącach czerwiec i wrzesień,
 • 9.00 – 14.00 – w miesiącach: październik – grudzień, styczeń – maj.

Udział w zajęciach wymaga:

 • dokonania z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem rezerwacji pod numerem telefonu 55 232 72 73, w. 24 oraz uzyskania zwrotnego potwierdzenia rezerwacji,
 • uiszczenia odpłatności za udział w zajęciach przed ich rozpoczęciem – gotówką lub kartą w kasie muzeum lub przelewem na rachunek bankowy nr
  16 8313 0009 5200 0153 2000 0010 w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym o/Elbląg (w tym przypadku zaksięgowanie przelewu u odbiorcy musi nastąpić przynajmniej 1 dzień przed terminem lekcji),
 • stosowania się do zapisów Regulaminu zajęć muzealnych organizowanych przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, dostępnego na stronie: https://muzeum.elblag.pl/regulamin-zajec-muzealnych/ ,
 • w przypadku osób nieletnich uczestnictwo w zajęciach wymaga opieki osoby dorosłej – rodzica, opiekuna, nauczyciela.

Wysokość opłat za udział w zajęciach:

 • 15 zł/os. – lekcje plenerowe i zajęcia interaktywne,
 • 12 zł/os. – zajęcia warsztatowe,
 • 8 zł/os. – lekcje muzealne.

Opiekunowie grup nie ponoszą kosztów udziału w zajęciach.

Tematy zajęć


Katedra gotycka – żywe dziedzictwo średniowiecznej myśli

Strzelista bryła, ostre łuki i witraże – to wiedzą wszyscy. Jakie jeszcze tajemnice skrywają w sobie najwspanialsze budowle średniowiecza? Czym kierowali się ich architekci i co chcieli nam przekazać? Wreszcie – o tym jak katedra gotycka poruszała wyobraźnię kolejnych pokoleń, stając się znanym motywem (pop)kultury.

Forma: prezentacja

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 8zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Michał Kozłowski


Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne między Wisłą a Pasłęką

Chronologicznie lekcja będzie obejmować okres od IV do X w. ne, czyli od opuszczenia terenów Wysoczyzny Elbląskiej przez Gotów, pojawienia się tu Estów/Prusów, a od VIII wieku Słowian i Skandynawów. Terytorialnie podczas zajęć będą prezentowane przemiany osadnicze na wschód od dolnej Wisły – głównie Żuławy Wiślane i Wysoczyzna Elbląska.

Forma: Prelekcja i pogadanka

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna/wystawa „Truso-Legenda Bałtyku”

Koszt: 8zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: dr Marek F. Jagodziński


Szlak Bursztynowy, czyli wyprawa po „złoto Bałtyku”

Jeden z najważniejszych szlaków handlowych starożytnej Europy do odkrycia na nowo. Szlak Bursztynowy fascynuje do dzisiaj. Jego ślady znajdujemy także współcześnie. Bursztyn, który nadał mu nazwę, intryguje i zachwyca na tyle, by nazywać go „złotem północy”, a autostradzie łączącej północ z południem dać miano bursztynowej. O tym i o innych ciekawostkach można dowiedzieć się z „odrestaurowanej” lekcji „Szlak bursztynowy”.

Forma: Prelekcja, zwiedzanie wystawy

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna/wystawa „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”

Koszt: 8zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Goci i Gepidowie – jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Zajrzeć do gockiej chaty i do kupieckiego wozu? Spojrzeć prosto w oczy gockim i gepidzkim mieszkańcom naszych ziem? Spojrzeć w twarz zmarłej księżniczki? Da się zrobić! Dzięki wykładowi archeologa Grzegorza Stasiełowicza na wystawie „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: wystawa „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”

Koszt: 8zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Wikingowie z Truso- jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Posiedzieć na łodzi wikińskiej? Przywitać się z wikińskim rogownikiem? Podejrzeć wikińską kobietę przy domowych obowiązkach? Da się zrobić! Dzięki wykładowi archeologa Grzegorza Stasiełowicza na wystawie Truso – legenda Bałtyku.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: wystawa „Truso – legenda Bałtyku”

Koszt: 8zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Wikingowie, Słowianie i wczesnośredniowieczna Europa

Lekcja dedykowana każdemu, kto chce zrozumieć, co działo się na Słowiańszczyźnie i w Skandynawii krótko przed powstaniem pierwszych państwowości, a także poznać procesy związane z początkami państw europejskich, w tym państwa Piastów. Kim byli wikingowie i dlaczego uczymy się o ich podbojach? Skąd wzięli się Piastowie i jak powstała Polska? Czy „chrzest Polski” rzeczywiście miał miejsce w 966 roku? Czy wczesnośredniowieczne państwa i organizacje wodzowskie były zglobalizowane? Nieoczywista historia okresu, w którym narodziła się Europa, a dziś popularyzuje go nauka i popkultura.

Forma: Wykład, rozmowa, dyskusja, prezentacja multimedialna

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna/wystawa „Truso – legenda Bałtyku”

Koszt: 8zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Jakub Jagodziński


Początki Państwa Polskiego

Mieszko, Dobrawa, Poznań, Gniezno, Giecz – za sprawą najnowszych odkryć archeologicznych po wielu latach powrócili na pierwsze strony współczesnych gazet. Ponownie rozgorzały dyskusje, kim byli twórcy pierwszego polskiego państwa, gdzie mieścił się główny ośrodek książęcy – pierwsza stolica. Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź na lekcji muzealnej.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna

Koszt: 8zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Na zamku krzyżackim – jeden dzień z życia, czyli czy wiecie, że…?

Przenieść się w czasie? Poznać średniowiecznego mnicha-rycerza? Dotknąć cegły z krzyżackiego zamku? Da się zrobić! Dzięki wykładowi i prezentacji multimedialnej archeologa Grzegorza Stasiełowicza.

Forma: Prelekcja, pokaz

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 osób

Miejsce: sala edukacyjna/wystawa „Elbląg Reconditus”

Koszt: 8zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: Grzegorz Stasiełowicz


Z Otto Komnickiem i rykiem silnika przez Elbląg lat 30-tych XX w. (chwilowo niedostępne)

Udział w wirtualnej przejażdżce autem wyprodukowanym przez elbląskie zakłady Komnicka przez fragment Elbląga od ulicy Orlej do Stoczniowej w latach 30-tych XX w. Odtworzenie trasy przejazdu na podstawie historycznego planu Elbląga i archiwalnych fotografii. Uczestnicy zajęć zapoznają się z ówczesną topografią i nazewnictwem ulic oraz historią mijanych obiektów. Ponadto uzyskają informacje na temat elbląskiego przemysłu samochodowego oraz dowiedzą się szeregu ciekawostek dotyczących życia codziennego w Elblągu w latach 30-tych XX w.

Forma: VR, prezentacja multimedialna

Czas trwania: 90 – 120 min.

Liczebność grupy: 10-15 osób (liczba osób ograniczona ilością czynnych stanowisk VR)

Miejsce: sala do prezentacji multimedialnych

Koszt: 15zł/os.

Rodzaj zajęć: zajęcia interaktywne, warsztaty

Prowadzący: dr Joanna Szkolnicka


Pionierki, przodowniczki, autochtonki…Kobiety w Elblągu 1945-1955.

Do 1947 r. w Elblągu, znajdującym się na tzw. „Ziemiach Odzyskanych”, odnotowywano wyraźną dysproporcję między liczbą zamieszkujących miasto mężczyzn i kobiet, z czasem jednak różnica ta ulegała zatarciu. Na zajęciach przyjrzymy się warunkom życia w Elblągu w pierwszej powojennej dekadzie z kobiecej perspektywy, a także poznamy konkretne, znane i mniej znane kobiety, które los zawiódł do powojennego Elbląga.

Forma: prelekcja, oprowadzanie po wystawie

Czas trwania: 45-60 min.

Liczebność grupy: 10-25 os.

Miejsce: wystawy

Koszt: 8zł/os.

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Prowadzący: dr Joanna Szkolnicka

Skip to content