14 grudnia

14 – 22 grudnia 1970 – W „Rewolcie grudniowej” (cyt. za IPN) ginie 3 elblążan: TADEUSZ MARIAN SAWICZ –zastrzelony 18 grudnia 1970 roku w Elblągu na ul.1 Maja przez MO • ZBIGNIEW EUGENIUSZ GODLEWSKI – zastrzelony 17 grudnia 1970 roku w Gdyni przez MO (bohater ballady o Janku Wiśniewskim) • WALDEMAR REBININ – zastrzelony 15 […]

14 czerwca

14 czerwca 1571 – w Elblągu zwodowany zostaje kadłub galeony – największego okrętu z budowanej floty morskiej Zygmunta Augusta.

13 września

13 września 1772 – do Elbląga wkraczają wojska pruskie. Elbląg w wyniku I rozbioru Polski przechodzi pod panowanie Prus. 13 września 1980 – ukazał się „Komunikat nr 1” jako wydawnictwo Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ w Elblągu.

13 stycznia

13 stycznia 1238 – dokument fundacyjny klasztoru dominikanów 13 stycznia 1636 – wstępny mandat Władysława IC potwierdzający wszystkie dotychczas posiadane przez Elbląg przywileje. 13 stycznia 1995 – decyzją Kuratora Oświaty w Elblągu powołane zostało V Liceum Ogólnokształcące. Dyrektorem została Stanisława Bujnowicz.

13 sierpnia

13 sierpnia 1526 – Komisja powołana przez króla Zygmunta I do sprawy rozwiązania konfliktu w Elblągu ogłasza tzw. Statuty Zygmuntowskie zawierające zarządzenia antyreformacyjne, zarządzenia policyjne mające zapobiegać w przyszłości tumultom oraz zarządzenia określające ustrój miasta; zalecono, aby od tego czasu odczytywane były mieszczanom elbląskim przynajmniej raz do roku. 13 sierpnia 1945 – wojewoda gdański odwołuje […]

13 października

13 października 1976 – Oficjalne otwarcie Teatru Dramatycznego w Elblągu zainaugurowane premierą spektaklu „Balladyna” Juliusza Słowackiego w reżyserii Jacka Grucy.

13 marca

13 marca 1994 – Telewizja Miejska Vectra El rozpoczęła nadawać program „Reporter”

13 maja

13 maja 1966 – formalne zarejestrowanie Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

13 lipca

13 lipca 1946 – Rozpoczęto prace niwelacyjne i ubijanie cegły na placu przed Prezydium (Urząd Miejski). Plac uzyskał nieformalną nazwę „Czerwony”. Po wydarzeniach polskiego października 1956 r. plac uzyskał nazwę „Plac Jedności Narodu”.

13 kwietnia

13 kwietnia 1945 – do Elbląga przybywa mgr farmacji Aleksander Szałek, który rozpoczyna organizowanie polskiego szpitala w mieście. Do tej pory ludność korzystała z usług polowego szpitala wojsk radzieckich.

13 czerwca

13 czerwca 1976 – Ustanowiono medal honorowy „Za zasługi w rozwoju Elbląga”.

12 stycznia

12 stycznia 1981 – z inicjatywy ks. dziekana dr. Mieczysława Józefczyka powstał Elbląski Klub Inteligencji Katolickiej.